Spotkanie Przedsiębiorców z Włodarzami Lokalnymi Miasta i Gminy Piaseczno

Spotkanie Przedsiębiorców z Włodarzami Lokalnymi Miasta i Gminy Piaseczno

spotkanie przedsiębiorców z władzami lokalnymi

W naszym Centrum Szkoleniowym DACPOL odbyła się kolejna impreza. Tym razem w naszej największej sali konferencyjnej gościliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniela Putkiewicza i Zastępcę Burmistrza Roberta Widza sprawującego nadzór nad wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej, Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydziałem Infrastruktury i Transportu Publicznego.

Na spotkanie Przedsiębiorców z Włodarzami Lokalnymi Miasta i Gminy Piaseczno przybyło wielu Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów największych firm z Gminy Piaseczno.

Spotkanie miało na celu integrację lokalnego biznesu, jak również wymianę poglądów na temat aktualnych wyzwań i problemów Gminy z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego.

Konferencja, spotkanie odbyło się 14.03.2019.

Na konferencji Włodarze Miasta przedstawili plan działań dotyczący rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego okolicy. Oprócz wystąpienia przedstawicieli gminy odbyła się dyskusja dotyczącą aktualnych wyzwań i problemów Gminy z punktu widzenia przedsiębiorców. Dyskusja dotyczyła między innymi infrastruktury i transportu publicznego w odniesieniu do lepszego skomunikowania gminy. Wymieniono poglądy na temat aktualnego stanu i możliwości rozwoju dla Biznesu.

Spotkanie biznesowe Warszawa