Szkolenie z zakresu uprawnień elektroenergetycznych G1 z egzaminami państwowymi E lub/i D

Szkolenie z zakresu uprawnień elektroenergetycznych G1 z egzaminami państwowymi E lub/i D

szkolenie g1 sep

Centrum szkoleniowe DACPOL oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu uprawnień elektroenergetycznych G1 z egzaminami państwowymi E lub/i D.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń i jako jedyna firma w Piasecznie oferujemy zdobycie uprawnień typu G1 połączonego z egzaminem państwowym. Kursy elektryczne są dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia G1.

Oferujemy przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uzyskane po jego ukończeniu uprawnienia sepowskie umożliwiają pracę z takimi urządzeniami jak: sieci trakcyjne, oświetlenie miejskie, urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy oraz zespoły prądotwórcze. Nasze kursy elektryczne G1 pozwalają zdobyć uprawnienia do 1 kV.

Adresaci szkolenia elektrycznego G1: 

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
  • wykształcenie minimum podstawowe.

Od uczestników nie wymaga się wykształcenia elektrycznego!

Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej – Szkolenie trwa jeden dzień!

Termin i miejsce szkolenia

30.01.2020r. (piątek), od godz. 9.00

05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 5j

Przed budynkiem znajduje się duży parking dla gości.

Koszty szkolenia:

 • Opłata za szkolenie 1-2 osoby- 310 zł/1 os.
 • Opłata za szkolenie 3 i więcej 290 zł/1 os.
 • Opłata za 1 wniosek E lub D- 260zł/1 os.

Cena zawiera udział w wykładach prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach i przeprowadzenie ustnego egzaminu przez członków państwowej komisji.

Koszt egzaminu jest ustalony według § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829).

Zakres szkolenia G1 – Tematyka G1

1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki:

 • Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki
 • Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne
 • Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego jednofazowego i trójfazowego
 • Wielkości charakterystyczne dla prądu niesinusoidalnego – wyższe harmoniczne

2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV

 • Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka
 • Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
 • Napięcia i układy sieciowe
 • Rodzaje ochron przeciwporażeniowych (ochrona podstawowa, ochrona dodatkowa)
 • Przewody ochronne, ochronno-wyrównawcze i wyrównawcze
 • Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w zależności od warunków środowiskowych
 • Przyłączenia urządzeń elektrycznych

3. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia – powyżej 1kV

 • Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
 • Środki ochrony ludzi w przypadku dotyku pośredniego

4. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych

A. Ogólne zasady

  • Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  • Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń
  • Wymagana dokumentacja techniczna urządzeń i instalacji
  • Zasady przyjmowania urządzeń do eksploatacji
  • Prawidłowe prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  • Kontrole eksploatacji

B. Elektryczne urządzenia napędowe

  • Silniki indukcyjne – rodzaje , budowa
  • Silniki prądu stałego  Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe
  • Dobór silników w zależności od warunków środowiskowych
  • Zabezpieczenie silników
  • Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych – Oględziny – Przeglądy – Badania techniczne odbiorcze urządzeń napędowych – Uszkodzenia silników indukcyjnych i prądu stałego – objawy

C. Transformatory energetyczne

  • Budowa, działanie
  • Eksploatacja transformatorów
  • Zakłócenia i uszkodzenia transformatorów
  • Pomiary i próby eksploatacyjne transformatorów

D. Stacje elektroenergetyczne

  • Budowa stacji elektroenergetycznej
  • Zasady eksploatacji: oględziny, przeglądy, czynności łączeniowe

E. Elektroenergetyczne linie napowietrzne

  • Budowa linii elektroenergetycznych
  • Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napowietrznych
  • Eksploatacja linii elektroenergetycznych
  • Pomiary i próby eksploatacyjne

F. Elektroenergetyczne linie kablowe

  • Kable elektroenergetyczne rodzaje, budowa, osprzęt
  • Układanie kabli ( w ziemi, w kanałach, tunelach i budynkach)
  • Przekazanie do eksploatacji kabli
  • Eksploatacja linii kablowych (przeglądy, oględziny, pomiary)

G. Instalacje elektryczne

  • Wiadomości ogólne
  • Rodzaje pomieszczeń i ich wpływ na dobór instalacji
  • Przyłącza i złącza
  • Warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym
  • Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej
  • Prawidłowa eksploatacja
  • Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych instalacji oraz terminy wykonania

H. Baterie Kondensatorów do kompensacji mocy biernej

  • Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów
  • Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej
  • Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej

I. Spawarki i zgrzewarki

  • Rodzaje i budowa spawarek
  • Rodzaje i budowa zgrzewarek
  • Eksploatacja spawarek i zgrzewarek – badania techniczne

J. Urządzenia oświetlenia elektrycznego

  • Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych
  • Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetleniowych

K. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe

  • Urządzenia prostownikowe -budowa
  • Urządzenia akumulatorowe- budowa
  • Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych

L. Zespoły prądotwórcze

  • Rodzaje zespołów prądotwórczych
  • Eksploatacja zespołów prądotwórczych

M. Urządzenia elektrotermiczne

  • Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych
  • Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych
  • Zakres badań technicznych

N. Urządzenia do elektrolizy

  • Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy
  • Eksploatacja urządzeń do elektrolizy
  • Zakres badań technicznych

O. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

  • Zagrożenia wybuchem  Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex i przestrzenie(strefy) zagrożenia
  • Dobór urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem: kontrola i konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 

5. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej

 • Straty energii
 • Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych
 • Kompensowanie mocy biernej

6. Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

 • Rodzaje poleceń na pracę
 • Kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w energetyce
 • Przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy, zakończenie pracy  Zasady bezpiecznego wykonania prac: o Zasady wykonania prac na polecenie o Wykonanie stałych czynności eksploatacyjno – konserwacyjnych przez wyznaczone osoby przy urządzeniach elektrycznych o Zasady bezpiecznego wykonania prac przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych

7. Ochrona przeciwpożarowa

 • Niebezpieczeństwo powstawania pożaru od urządzeń elektrycznych
 • Środki i sprzęt gaśniczy
 • Postępowanie w razie pożaru
 • Gaszenie urządzeń elektroenergetycznych
 • Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych w zależności od wpływów zewnętrznych

8. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym i poparzonych

 • Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka
 • Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do i powyżej 1kV
 • Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym
 • Sztuczne oddychanie, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Nasze Centrum Szkoleniowe dba o wysoką jakość merytoryczną organizowanych szkoleń, dzięki czemu uczestnicy bez problemu zdają egzaminy i otrzymują specjalistyczne uprawnienia elektryczne g1 (na 5 lat). Kurs, szkolenie SEP 1kv trwa jeden dzień i poruszane są na nim tematy związane z obsługą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uczestnicy szkolenia poznają również urządzenia elektrotermiczne, sieci oświetlenia ulicznego, sposoby sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, słowem – zdobywają kompleksową wiedzę, która pozwoli im uzyskać uprawnienia elektryczne.

Kurs sep 1 kv bazuje na wykładzie uzupełnianym o prezentację multimedialną.

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia centrumszkoleniowe.dacpol.eu

Close