PPK - Kary dla pracodawcy

Jakie kary dla pracodawcy? PPK – Szkolenia

Każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników zobowiązana jest do zaoferowania Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika. Co to jest PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe w skrócie PPK jest wspieranym przez…
Przeczytaj więcej