Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie na rozwój

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie na rozwój

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy znajduje się wśród zasobów, z których można uzyskać wsparcie na swój rozwój.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. KFS jest programem zaadresowanym do pracodawców, którzy chcą być o krok przed konkurencją i będą inwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników. Lokata w rozwój osób pracujących przekłada się na wzrost efektywności pracy przez nich wykonywanej. Zwiększenie świadomości swoich możliwości zawodowych i wzrost pewności działania.

Kto może ubiegać się o środki KFS?

 • Pracodawca zatrudniający minimum jedną osobę na umowę o pracę.
 • Osoba fizyczna, jeśli zatrudnia, co najmniej jednego pracownika.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie może skorzystać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Wysokość dofinansowania z KFS:

 • Pracodawca, który zatrudnia powyżej 10 pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
 • Pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
 • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Budżet w 2020 roku to ponad 195 mln złotych rozłożonych na 16 województw.

Podsumowując będąc mikroprzedsiębiorcą możesz uzyskać dofinansowanie 100% kosztów poniesionych na kształcenie ustawiczne. Mali, średni i pozostali przedsiębiorcy mogą uzyskać 80% środków z KFS, wnosząc jedynie 20% wkładu własnego.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Do kogo skierowane jest dofinansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Minister właściwy ds. pracy określa jakie zawody będzie wspierać finansowo i priorytetowo w danym roku. Uzupełnieniem jego puli są środki rezerwy, którymi zarządza Rada Rynku Pracy. Dofinansowanie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób spełniających priorytety wskazane na dany rok przez Ministra (limit podstawowy) i Radę Rynku Pracy (rezerwa).

Priorytety KFS na 2020 rok:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Każdy Powiatowy Urząd Pracy ma możliwość kreowania szczegółowych zasad przyznawania dofinansowania w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy.
W regulaminach, które ogłasza precyzuje, czym będzie się kierował oceniając Twój wniosek o dofinansowanie. Warto sprawdzić te zasady i upewnić się, że spełniasz kryteria!

Zawody deficytowe dla Twojego województwa i powiatu sprawdzisz m.in. na stronie Twojego Powiatowego Urzędu Pracy.

Jeżeli jesteś pracodawcą i zatrudniasz chociaż jedną osobę na umowę o pracę, to warto, abyś zawalczył o środki z KFS.

Uzyskując pozytywną decyzję PUP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności dotyczącą Twojego wniosku – łatwo skorzystasz z naszych szkoleń. Jeśli Urząd odmówi przyznania Ci środków – nadal możesz korzystać z naszej oferty i podnosić swoje kompetencje!
PUP przekazuje środki na opłacenie faktury, którą wystawiamy. Fakturę opłacasz po otrzymaniu środków z PUP (w zależności od regulaminu PUP – przed, w trakcie lub po zakończeniu kształcenia). Już dziś dowiedz się, jak uzyskać wsparcie finansowe na ten cel.

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia centrumszkoleniowe.dacpol.eu

Close