Szkolenie Ex – Szkolenia Atex

Szkolenie Ex – Szkolenia Atex

szkolenie ex atex warszawa

Profesjonalne szkolenia z zakresu ochrony przeciwwybuchowej w oparciu o wymagania Dyrektyw ATEX User (1999/92/WE) oraz ATEX (2014/34/UE)

Centrum szkoleniowe w połączeniu z firmą DACPOL posiada w swojej ofercie szkolenia EX / szkolenia ATEX. Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, wedle konkretnie ustalonego programu, jak i zamknięte, dostosowane do specyfiki danego zakładu produkcyjnego, czy też określonej problematyki. Główną tematyką specjalistycznych szkoleń ATEX – Ex są zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego w zakładach produkcyjnych, w których występują strefy zagrożone wybuchem. W ramach szkoleń poruszane są najważniejsze zagadnienia wynikające z unijnych dyrektyw strefy ATEX i ATEX User.

Strefy zagrożone wybuchem

Są to obszary, w których w odpowiednich warunkach palne ciecze, pyły, gazy lub opary tworzą z powietrzem mieszanki, które pod wpływem wystąpienia efektywnego źródła zapłonu mogą doprowadzić do wybuchu.

W takich miejscach konieczne jest zachowanie bezpieczeństwa pracy zarówno od strony procesowej, jak i eksploatacji urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Strefy zagrożone wybuchem określa Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931).

Adresaci szkoleń z zakresu ochrony przeciwwybuchowej

Organizowane przez Centrum Szkoleniowe DACPOL szkolenia przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych, w których występuje zagrożenie wybuchowe, palne substancje, zidentyfikowane zostały strefy zagrożone wybuchem lub po prostu są zainteresowani tematem bezpieczeństwa procesowego z naciskiem na ochronę przeciwwybuchową.

Ocena Ryzyka Wybuchu 

W przypadku występowania w zakładzie substancji palnych i/lub wybuchowych, pracodawca ma obowiązek zadbania o wykonanie kompleksowej Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Oceny Zagrożenia Wybuchem, na podstawie której powstaje Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodny z aktualnymi przepisami. Kolejny krok polega na podjęciu działań polegających na wdrażaniu indywidualnie dobranych elementów ochrony przeciwwybuchowej.

Szkolenie EX / ATEX – otwarte

Szkolenia otwarte organizowane są dla grup od 10 do 20 osób, które pochodzą z różnych firm i organizacji. Termin, miejsce oraz tematyka ustalane są z wyprzedzeniem. Jest to najlepsze rozwiązanie dla tych firm, które chcą przeszkolić od 1 do kilku pracowników oraz osób, które chcą zapoznać się z tematyką ochrony przeciwwybuchowej

Szkolenie EX / ATEX – zamknięte

Szkolenia zamknięte organizowane są dla grup pochodzących z tej samej firmy lub organizacji. Są to szkolenia specjalistyczne, dedykowane dla firm mających konkretne oczekiwania związane z określoną dziedziną techniki przeciwwybuchowej. Może to być wybrany typ ochrony, kwestia przygotowania dokumentacji technicznej, oszacowanie ryzyka wybuchowego, certyfikacja wyrobu wprowadzanego na rynek lub inny problem. Ich plan dostosowywany jest do potrzeb Klienta oraz specyfiki danej firmy.
Termin oraz miejsce ustalane są indywidualnie.                 


Dwa poziomy szkoleń 

Szkolenie – poziom podstawowy „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.”

W ramach szkolenia na poziomie podstawowym omawiane są najważniejsze zagadnienia wynikające z tzw. dyrektyw ATEX. Uzupełnieniem głównej problematyki szkolenia jest omówienie podstaw prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Cel szkolenia:

Wprowadzenie w tematykę przeciwwybuchową. Omówienie podstawowych pojęć i zwrotów, najczęściej stosowanych sposobów ochrony oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa procesowego.

Program szkolenia:

 • Zagrożenie wybuchowe – definicja.
 • Podstawowe regulacje prawne.
 • Klasyfikacja stref EX.
 • Właściwości substancji palnych.
 • Źródła zapłonu.
 • Sposoby ochrony urządzeń.
 • Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej.
 • Znakowanie urządzeń.

Czas szkolenia: 2 godziny (lekcyjne 45 min)

Terminy szkoleń:

Październik 2021
14.10 – szkolenie podstawowe

Listopad 2021
04.11 – szkolenie podstawowe

Grudzień 2021
02.12 – szkolenie podstawowe


Szkolenie – poziom zaawansowany Szkolenie w zakresie ochrony przeciwwybuchowej w oparciu o wymagania Dyrektyw ATEX User (1999/92/WE) oraz ATEX (2014/34/UE)”

Szkolenie na poziomie zaawansowanym to kolejnym etap, który obejmuje nie tylko tematykę poruszaną na szkoleniu podstawowym, ale dodatkowo uwzględnia aspekty przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwo procesowe.

Program szkolenia:

 • Geneza ochrony przeciwwybuchowej.
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w świetle „nowego podejścia” zapisów Dyrektywy ATEX (2014/34/UE) oraz ATEX User (1999/92/WE) „nowego podejścia” zapisów Dyrektywy ATEX (2014/34/UE) oraz ATEX User (1999/92/WE).
 • Przepisy prawa Polskiego i Europejskiego mówiące o ochronie przeciwwybuchowej.
 • Pojęcia niezbędne w ochronie przeciwwybuchowej.
 • Możliwe źródła zapłonu, mogące wystąpić w warunkach pracy (ze wskazaniem Polskiej Normy PN-EN 1127-1:2011).
 • Zagrożenia typowe dla pyłowych atmosfer wybuchowych.
 • Ocena zagrożenia wybuchem, ocena ryzyka wybuchu i dokument zabezpieczenia przed wybuchem.
 • Urządzenia w świetle Dyrektywy ATEX (2014/34/UE).
 • Elektryczność statyczna jako źródło zapłonu.
 • System zezwoleń na prace w strefach zagrożenia wybuchem, w tym prace niebezpieczne pod względem pożarowym.
 • Dobór i identyfikacja urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem.
 • Eksploatacja oraz przegląd i konserwacja urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem.
 • Stosowanie procedur bezpieczeństwa.
 • Wymagania Dyrektywy SEVESO III oraz obowiązki prowadzącego zakład zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Czas: 6 godzin (lekcyjne 45 min)

Termin szkoleń:

Październik 2021
22.10 – szkolenie rozszerzone

Listopad 2021
18.11 – szkolenie rozszerzone

Grudzień 2021
16.12 – szkolenie rozszerzone


Obowiązki pracodawcy a certyfikat                                                                                          

Uczestnicy szkolenia ATEX DACPOL otrzymują na zakończenie certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia wypełniającego obowiązki zawarte w:

 • 1.1. Załącznika II do Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie
  w środowiskach potencjalnie wybuchowych (XV. dyrektywa szczegółowa
  w rozumieniu art. 16. ust. 1. dyrektywy 89/391/EWG).
 • 9. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych
  z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010., nr 138., poz. 931.).

Szkolenie powinno być ponawiane co roku lub w czasookresie nie dłuższym niż wskazany w zatwierdzonym Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia centrumszkoleniowe.dacpol.eu

Close