Szkolenie dla branży medycznej

W połowie stycznia Centrum Szkoleniowe DACPOL udostępniało swoją sale konferencyjną „Michael Farady” pod szkolenie dla pracowników obsługi klienta w branży medycznej „Nowa rola pracownika recepcji” W 8 godzinnym szkoleniu udział wzięło 15 osób, które między innymi doskonaliły techniki komunikacji niewerbalnej oraz zasady perswazji. W drugiej części szkolenia odbyły się ćwiczenia z zakresu efektywnej rozmowy z…
Przeczytaj więcej