spotkanie przedsiębiorców z władzami lokalnymi

Spotkanie Przedsiębiorców z Włodarzami Lokalnymi Miasta i Gminy Piaseczno

W naszym Centrum Szkoleniowym DACPOL odbyła się kolejna impreza. Tym razem w naszej największej sali konferencyjnej gościliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniela Putkiewicza i Zastępcę Burmistrza Roberta Widza sprawującego nadzór nad wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej, Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydziałem Infrastruktury i Transportu Publicznego. Na spotkanie Przedsiębiorców…
Przeczytaj więcej